MISTICA, DROGUES, FOLLIA, CREATIVITAT I EVOLUCIO 
per Joan Torres i Prat

 

Davant la temptació de considerar al Cyborg[1] com al nostre hereu natural que assolirà la conquesta de les estrelles i la immortalitat, caldria ponderar altres possibilitats:

 

Hi ha evidències que obren seriosos interrogants a la presumpció de considerar que l´evolució del cromanyó com a mamífer estigui culminada i closa. Hi ha un punt molt sensible en el que l´experiència i la cultura esdevé biologia i viceversa. Aquest punt és el cervell. I vet aquí que, quan l´home en les seves capacitats lògiques-analítiques-comunicatives comença a ser més que superat pels seus artefactes tecnològics, és quan prenem consciència també d´altres dimensions: per dessota, travessant, al costat i més enllà de la raò hi ha quelcom que en primer lloc i per sobre de tot és una experiència i una força activa de la vida dels mamífers humans: l´emoció. Emoció que físicament és sustenta en el nucli elemental, les profunditats del cervell. El sistema límbic ens emparenta amb la resta de mamífers i fins i tot dels rèptils. I és aquí on hi ha les connexions directes entre el sistema nerviós central i les vàlvules que interconnecten la nostra materialitat i activitat psíquica. Aquí hi ha les centrals alquímiques fonamentals per les quals la materia s´expresa i escolta[2].

 

Hi ha doncs una dobla línia evolutiva: cap enfora (l´actual i aparenment hegemònic projecte Cyborg) i cap endins. Què és aquest cap endins?: l´espiral de retorn i reconexió, de reforç i neo-hibridació, de l'escorça cerebral (amb les seves propietats i capacitats) amb el sistema límbic. Aquest retorn pre-anuncia un salt qualitatiu, una mutació, d´ambdós sistemes. De moment, el que si podem constatar és un fet d´una evidència aclaparadora: la creativitat genuïna té molta més relació amb la interconnexió de les funcions cerebrals “superiors” de l'escorça amb el sistema límbic, que la que pugui tenir amb el simple coeficient d´inteligència.

 

Històricament les experiències d´aquest procés de reconexió fonamentalment s´han elaborat entorn les experiències extátiques i místiques fundants i revalidants de totes les religions. I és en el seu si, sota les crostes mortes de les seves posteriors i inevitables cosificacions (idolatries) i degradacions, que s´ha acomulat un tresor de valor incalculable. Històricament, l´energetització i estimulació d´aquestes reconnexions escorça-sistema límbic s´han cercat mitjançant tot tipus de disciplines, estratègies i tècniques, tant mentals com físiques o químiques (drogues!). Quan aquestes experiències, de forma transitòria o permanent, per raons culturals, psicològiques i/o biològiques esdevenen excessives i/o no modulables, és llavors quan trovem una gran part dels denominats transtorns mentals

 

Com a a dada empírica de tot el que fins aquí em apuntatens limitarem a constatar dos fets:

a) Tota la fenomenologia extàtica i mística és totalment reproduïble en contextos experimentals mitjantçant l´estimulació límbica

 

b) Tots els fascinants i suggestius relats d´experiències al límit de la mort, físicament responen a una hiperestimulació límbica sobtada i espontània.

 

 Com anomenarem a aquesta línia evolutiva alternativa del cyborg?. Provisionalment l´anomanarem “Z”. Pel que respecte als cromanyons, l´evolució a la que ens confrontem incorpora aspectes que avans d´ell eran irrelevants: consciència, voluntat i llibertat. El projecte Cyborg es decanta per articular-se entorn l´ego –jo saparat i amb conflicte permanent amb la resta/mòn- . Estem parlant d´una consciència/inteligència escindida que es posa al servei de les pulsions primàries del poder –jo capturo/domino el mòn- i la sensualitat –tot és pel meu gaudiment. La meva sed infinita tant sols pot saciar-se mitjançant la satisfacció cretina/acrítica i elemental de tots els meus inesgotables desitjos-. Entorn el poder, la sensualitat i els diners –el seu intermediari i suprema estilització- s´escriu la historia i s´aplica l´inteligència i la voluntad.

 

Quina és l´aposta del projecte “Z”?: El projecte “Z” opta per l´escolta. La inteligència i la consciència, mogudes per la compassió, s´abaixen i s´obren, amb suprema humilitat, a l´escolta d´allò que desde el més avall intueixen que malda per “emergir”. Aquesta intuició tard o d´hora sols ésser recompensada: hi ha uns punts a partir dels quals la força i l´inteligència que hi ha al nucli dur de la vida-materia-galaxia-cosmos comença a parlar . Aquesta força/inteligència es manifesta i justifica en si i per si.  Aquest esdeveniment progressiu es resumeix en una paraula “tècnica”: reconexió cósmica, o amb una fórmula molt planera i entrenyable: amb la consciència personal adquirida en el viatge, hom sap que tornem a casa!.

 

Hi ha però un “petit problema”: els cyborgs desde fa milers d´anys han declarat una guerra d´extermini envers les configuracions més properes al projecte”Z”. Però aquí “Z” juga amb avantatge: es sap ja immortal i l´univers senser conspira al seu favor. “Z”, simplement, veu, escolta, compadeix i acompanya als cyborgs i als cromanyons en l´infern dels seus/nostres mòns. Té TOT EL TEMPS del mòn més una propina, l´ETERNITAT, per retrovar-nos TOTS.

 

 

[1] Autoidentificació paroxística de la raó operativa-instrumental  que té com a projecte antropològic la hibridació entre les funcions bàsiques i elementals del cromanyó amb les darreres i molt més eficaces extensions cibernètiques, robótiques i telemàtiques.

[2] Amb llenguatge religiós, però desde una perspectiva estrictament positivista, hom diria que aquí hi ha la conexió física del Cor de Crist en cadescú de nosaltres.

Volver